Aktivizace a motivace uživatelů sociálních služeb

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 12 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob)

Obsah:

  • volný čas a životní styl
  • volnočasové aktivity uživatelů pobytových zařízení
  • plánování, příprava a realizace aktivit
  • motivace klientů k činnostem a podpora jejich tvořivosti
  • ergoterapie, pohybové aktivity, společenské programy
  • arteterapie, zaměření na prožitek z výtvarné činnosti
  • techniky práce s různými materiály

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz