Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 13 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob)

Obsah:

  • první pomoc v právní úpravě
  • malé rány a jejich ošetření
  • druhy krvácení a jeho zvládání
  • poleptání, popálení, termické poškození plic 
  • ošetření úrazů pohybového systému
  • kardiopulmonální resuscitace – nácvik na modelu
  • akutní zdravotní stavy ohrožující život

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz