Přístup k uživateli sociální služby z odlišného kulturního a náboženského prostředí

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 12 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • společenské normy, etnické skupiny, náboženské vyznání
  • náboženské rituály, bohoslužebné obřady
  • předsudky a postoje jako ovlivňující faktory kvality péče
  • rozvoj poruchového chování u stigmatizované osoby
  • pochopení hodnot jako cesta k naplnění potřeb
  • vzájemné očekávání v prostředí sociálních služeb
  • profesionalita a bezpečná komunikace

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz