Sdělování špatných zpráv v podmínkách sociálních služeb

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 12 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • co je to špatná zpráva, její příčiny a následky
  • náhlost děje, nepřipravenost klienta, rodiny, personálu
  • podmínky pro sdělení špatné zprávy
  • fáze prožívání nepříznivé životní situace
  • psychosociální potřeby klienta a jeho nejbližších
  • získání kontroly nad situací
  • příklady dobré praxe

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz