Paliativní péče

Nabídka seminářů z oblasti paliativní péče:

Poskytovaní paliativní péče v podmínkách sociálních služeb podrobnosti  
Psychosociální podpora umírajícím a pozůstalým v podmínkách sociálních služeb podrobnosti
Etické minimum pro paliativní péči  podrobnosti
Individuální plánování v paliativní péči  podrobnosti
Krizová intervence v paliativní péči  podrobnosti
Specifika komunikace v paliativní péči  podrobnosti
Základní ošetřovatelské postupy v paliativní péči  podrobnosti

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz