Nové postupy v péči o osoby se zdravotním postižením

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 12 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • legislativní rámec poskytované služby
  • standardy kvality, vedení dokumentace
  • podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace
  • sociálněterapeutické dílny
  • volnočasové aktivity
  • profesionální přístup k osobám se zdravotním postižením
  • zvláštnosti v individuálním plánování

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz