Moderní postupy v sociální péči o seniory

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 12 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • praktické využití biografické anamnézy
  • anamnestické údaje, jejich záznam
  • role bazální stimulace ve vztahu klienta s pečující
  • principy validace a její praktické využití
  • reminiscenční terapie posilující individualitu a důstojnost klienta
  • Montessori principy v praxi sociálních služeb
  • příklady dobré praxe

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz