Využití biografické anamnézy (podle modelu E. Böhma)

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 12 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • 3 stadia demence, 7 fází regrese
  • anamnestické údaje, jejich záznam
  • návodné otázky k životnímu příběhu
  • zdroje a pomůcky pro biografii
  • záznamy do časové osy
  • techniky práce s jednotlivcem a se skupinou
  • využití biografické anamnézy v terminálním stadiu života

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz