Emoční inteligence jako předpoklad kvalitní péče v sociálních službách

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 13 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • pocity a emoce, adekvátní reakce na ně
  • emoční inteligence jako lidská schopnost
  • porovnání emoční inteligence a IQ
  • empatie, lítost, sebeovládání, morálka, motivace a komunikace
  • přerámování negativních pocitů, neutralizace emocí
  • přístup ke klientovi se smutkem a strachem, řízení vzteku a zlosti
  • emoční kompetence v pomáhajících profesích

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz