Etické minimum pro sociální služby

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 13 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • historické poznámky
  • morální zásady, základní etické principy
  • profesionální etika v pomáhajících profesích
  • osobnost pracovníka v sociálních službách
  • etické kodexy
  • etické principy v sociální praxi
  • nové trendy v moderních sociálních službách

 Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz