Poskytování gerontopsychiatrické péče

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 13 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • proč lidský organismus stárne
  • sociální zařazení, životní „ztráty a nálezy“
  • psychické změny po 60. roce života
  • co je ještě norma a co již porucha
  • degenerativní poškození mozkové tkáně
  • nejčastější psychiatrická onemocnění vyššího věku
  • péče o psychiatricky nemocné

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz