Inspekce kvality sociálních služeb

Pardubice 4.9.

Akreditace MPSV č. A2019/0535-SP/PC/VP - 8 vyučovacích hodin

Místo: Dům techniky, náměstí Republiky 2686, Pardubice
Lektor: Josef Tumpach
Datum: 4. září 2020
Zahájení: 9:00 hodin
Cena: 840,- Kč/osoba
Platba: č.ú. 3239467319/0800, v.s. 21200904
  (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno)
Přihlašování: mob. 702 020 180 nebo email: vaculikova@seduca.cz

 Obsah:

  • zakotvení kontrolních procesů v legislativě
  • příparava na inspekci, plán, personální zajištění, účastníci kontroly
  • průběh inspekce, úvodní setkání, výběr respondentů, prohlídka zařízení, studium dokumentace
  • referující zaměstnanec, pravidla rozhovoru
  • seznámení s výsledky kontroly
  • podání a řízení námitek, ukončení inspekce
  • příklady dobré praxe
Přihláška na tento kurz: 
Datum narození *
Např. 05.08.2020
Na tento email obdržíte potvrzení a další informace k Vaší přihlášce.

Odesláním registračního formuláře vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem realizace vzdělávacího programu.

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Vaculíková - mob.: 702 020 180, e-mail: vaculikova@seduca.cz