Komunikace

Nabídka seminářů z oblasti komunikace:

Desatero úspěšné komunikace s rodinou uživatele sociálních služeb - NOVINKA! podrobnosti
Sdělování špatných zpráv v podmínkách sociálních služeb podrobnosti
Přístup k uživateli sociální služby z odlišného kulturního a náboženského prostředí podrobnosti
Asertivita jako efektivní způsob komunikace v sociálních službách podrobnosti
Praktická asertivita v sociálních službách podrobnosti
Jak úspěšně jednat s klientem s problémovým chováním podrobnosti
Jak úspěšně jednat s klientem v duševní krizi podrobnosti
Jak úspěšně jednat s klientem s poruchou osobnosti podrobnosti
Zvládání konfliktních situací v prostředí sociálních služeb - NOVINKA! podrobnosti
Efektivní komunikace v sociálních službách podrobnosti
Specifika komunikace se seniory podrobnosti
Specifika komunikace s klienty s Alzheimerovou chorobou podrobnosti
Alternativní komunikace podrobnosti
Bariéry v komunikaci podrobnosti
Mosty v komunikaci podrobnosti

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz