Pečovatelství, ošetřovatelství

Nabídka seminářů z oblasti sociální péče:

Motivace a podpora uživatelů sociálních služeb podrobnosti
Moderní postupy v sociální péči o seniory podrobnosti

Kvalita a smysl života seniorů v podmínkách sociálních služeb

podrobnosti
Změny ve stáří a jejich simulace gerontooblekem podrobnosti
Péče o klienty na pracovištích se zvláštním režimem podrobnosti
Specifika péče o klienty s Alzheimerovou chorobou podrobnosti
Reminiscenční terapie v podmínkách sociálních služeb podrobnosti
Využití biografické anamnézy v podmínkách sociálních služeb podrobnosti
Uspokojování potřeb seniorů v podmínkách sociálních služeb podrobnosti
Výživa seniorů v podmínkách sociálních služeb podrobnosti
Sexualita a partnerství uživatelů sociálních služeb podrobnosti
Biopsychosociální přístup ke klientovi s bolestí podrobnosti
Péče o klienty s inkontinencí v podmínkách sociálních služeb podrobnosti
Péče o imobilní klienty v podmínkách sociálních služeb podrobnosti

Problematika dentální hygieny uživatelů sociálních služeb

podrobnosti
Problematika šikany v prostředí sociálních služeb podrobnosti

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz