Standardy kvality

Nabídka seminářů z oblasti legislativy:

Inspekce kvality sociálních služeb podrobnosti
Procedurální standardy kvality sociálních služeb podrobnosti
Ochrana práv uživatelů sociálních služeb (SQ 2) - NOVINKA! podrobnosti
Individuální plánování průběhu sociální služby (SQ 5) podrobnosti
Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby (SQ 7) podrobnosti
Motivace zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb (SQ 10) podrobnosti
Hodnocení zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb (SQ 10) podrobnosti

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz