Profesní etika

Nabídka seminářů z oblasti profesní etiky:

Emoční inteligence jako předpoklad kvalitní péče v sociálních službách podrobnosti
Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální služby I podrobnosti
Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální služby II podrobnosti
Normy chování na pracovišti se zaměřením na sociální služby III podrobnosti
Etické minimum pro sociální služby podrobnosti
Sociálně patologické jevy v prostředí sociálních služeb podrobnosti

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz