Hodnocení zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb (výklad standardu kvality č. 10)

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 12 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • vytvoření podmínek pro přijetí hodnocení ze strany pracovníků
  • objektivní kritéria, jejich bodová hodnota
  • kontrolní činnost vedoucího pracovníka
  • hodnocení uživateli, hodnocení spolupracovníky
  • sebehodnocení, hodnocení vedoucím pracovníkem
  • hodnotící pohovor, východiska pro další spolupráci
  • zdroje chyb při hodnotícím procesu a jejich řešení

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz