Individuální plánování průběhu sociální služby (výklad standardu kvality č. 5)

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 12 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • vnitřní pravidla pro individuální plánování
  • osobní profil, osobní cíl, společný cíl
  • zdroje zařízení, zdroje klienta
  • stanovení postupných kroků
  • kritéria pro posouzení naplňování cílů
  • kontrola individuálního plánu, hodnocení
  • specifika plánování s klientem, který verbálně nekomunikuje

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz