Inspekce kvality sociálních služeb

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 9 900,- Kč (za skupinu max. 30 osob)

Obsah:

  • zakotvení kontrolních procesů v legislativě
  • příparava na inspekci, plán, personální zajištění, účastníci kontroly
  • průběh inspekce, úvodní setkání, výběr respondentů, prohlídka zařízení, studium dokumentace
  • referující zaměstnanec, pravidla rozhovoru
  • seznámení s výsledky kontroly
  • podání a řízení námitek, ukončení inspekce
  • příklady dobré praxe

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.