Procedurální standardy kvality (SQ 1 - SQ 8)

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 12 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • cíle a způsob poskytování sociální služby
  • ochrana práv osob, ochrana důstojnosti a autonomie klientů
  • individuální plánování průběhu sociální služby
  • dokumentace o poskytování sociální služby
  • stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
  • návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje
  • implementace standardů kvality do sociální praxe

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz