Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby (výklad standardu kvality č. 7)

Akreditace MPSV, 8 vyučovacích hodin, cena 13 600,- Kč (za skupinu max. 30 osob).

Při realizaci formou ONLINE cena 9 900,- Kč.

Obsah:

  • právní rámec dané problematiky
  • osoby, které mohou podat stížnost
  • možnosti podání stížnosti pro klienty s komunikační bariérou
  • vyřizování a projednávání stížnosti
  • pravidla pro evidenci stížností
  • informovanost klientů o podávání a vyřizování stížností
  • příklady z praxe sociálních služeb

Akreditace tohoto programu ke stažení zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz