Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (rekvalifikační)

Akreditace MPSV, cena 7 300,- Kč za 1 účastníka (v některých případech lze uhradit přes úřady práce).

Obsah rekvalifikačního kurzu splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., sociální zákon.

Akreditace tohoto vzdělávacího programu ke stažení zde.

Dle Stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí č.j.: MPSV -2021/130428-224 a jeho doplnění ze dne 2.9.2021 je možné vzdělávací programy podané k akreditačnímu řízení do 31.12.2021 realizovat i formou online po celou dobu platnosti akreditace.

Obsah:

 • standardy kvality sociálních služeb
 • základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivní komunikace
 • úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie
 • základy ochrany zdraví
 • etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách
 • základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • sociálně právní minimum
 • metody sociální práce
 • základy péče o nemocné, základy hygieny
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, pedagogika volného času
 • prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • základy výuky péče o domácnost
 • odborná praxe
 • krizová intervence
 • úvod do problematiky zdravotního postižení
 • restriktivní opatření

Základní požadavky pro výkon povolání pracovník v sociálních službách:

 • plná svéprávnost
 • ukončené základní vzdělání
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

Klikněte na město, o které máte zájem: