Vzdělávání pracovníků v sociálních službách

  Také vyhlížíte online kurzy?

  Většinu kurzů v naší nabídce jsme schopni realizovat formou ONLINE, a to včetně našich novinek:

 

 

 • Překonávání bariér v komunikaci s osobami s mentálním postiženímNOVINKA!  - podrobnosti
 • Mindfulness (všímavost) jako cesta k osobnímu štěstí a spokojenosti NOVINKA!  - podrobnosti
 • Desatero úspěšné komunikace s rodinou uživatele sociálních služeb  - NOVINKA! - podrobnosti
 • Ochrana práv uživatelů sociálních služeb (SQ 2) NOVINKA! - podrobnosti
 • Etické minimum pro paliativní péči - NOVINKA! - podrobnosti
 • Individuální plánování v paliativní péči - NOVINKA! - podrobnosti
 • Krizová intervence v paliativní péči - NOVINKA! - podrobnosti
 • Specifika komunikace v paliativní péči - NOVINKA! - podrobnosti
 • Základní ošetřovatelské postupy v paliativní péči - NOVINKA! - podrobnosti
 • Sebekoučink pro pomáhající profese - NOVINKA! - podrobnosti
 • Sebekoučink pro pomáhající profese II - NOVINKA! - podrobnosti

Přednášíme v celé České republice.

Vzdělávací akce jsou organizovány pro zaměstnance jednoho konkrétního zařízení v jeho vlastních prostorách, a to formou prezenčních nebo ONLINE seminářů.

Cena za prezenční seminář - 12 600,- Kč. 

Cena za ONLINE seminář - 9 900,- Kč.

Semináře probíhají každý den v týdnu v čase dle potřeb organizace. 

V případě zájmu o školení, které není v nabídce, je možné připravit požadovaný program a následně ho akreditovat na MPSV.

Nabídku vzdělávacích akcí naleznete v levém menu.

 

Katalog vzdělávacích akcí nabízených pro rok 2023 si můžete stáhnout ve formátu pdf zde:

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Slaná - mob.: 723 717 416, e-mail: slana@seduca.cz